Bračna nevjera

Od svih poslova koje privatni detektiv obavlja oko 20% slučajeva radi se o bračnoj nevjeri.

Kada govorimo o bračnoj nevjeri, zapravo govorimo o povredi članka 32. stavka 2. Obiteljskog zakona (Narodne Novine 116/03) koji glasi: „Bračni drugovi dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se pomagati, međusobno se poštovati te održavati skladne bračne i obiteljske odnose.“ U slučaju bračne nevjere, posao privatnog detektiva je da utvrdi činjenično stanje. Od obaveza bračnih drugova navedenih u spomenutom članku, najčešći objekt provjere je segment vjernosti.

Od ukupnog broja klijenata koji traže usluge privatnog detektiva vezano uz bračnu nevjeru, oko 60% je žena. Moguće objašnjenje takve situacije je tvrdnja da žene imaju „šesto čulo“ koja nije u potpunosti netočna. Naime, žene zbilja osjete da se s mužem događa nešto što on želi prikriti, moguće zato jer su emocionalnije od muškaraca ili jednostavno jer posvećuju više pažnje detaljima poput govora tijela i ukupno svim porukama koje partner nesvjesno šalje.

Postoje mnogi pokazatelji da nešto nije u redu koji bude sumnju kod partnera u postojanje bračne nevjere. Osim povećane potrošnje novca, to mogu biti i skrivanje mobitela, korištenje drugog mobitela, posvećivanje više pažnje vlastitom izgledu, iznenadni poslovni sastanci, bavljenje sportskim aktivnostima itd. Međutim, ti signali ne moraju nužno biti povezani uz postojanje bračne nevjere.

U nekim situacijama utvrđeno je da se zaista radi o prezaposlenosti supruga ili supruge. Postoji mogućnost da se radi o skrivanju nekog drugog problema kao npr. kocka, droga, što također povlači povećano trošenje novca.

Prilikom sklapanja ugovora privatni detektiv obavit će razgovor sa klijentom te procijeniti kojom metodom će najefikasnije utvrditi eventualno postojanje bračne nevjere.

Po završetku posla slijedi predaja izvještaja o prikupljenom činjeničnom stanju. Reakcije na izvještaj su različite, od tihog prihvaćanja stvari kakve jesu, preko racionaliziranja i pokušaja opravdavanja partnera do burnih emotivnih ispada. Ovi posljednji posljedica su nepripremljenosti klijenta na prihvaćanje istine, kakva god ona bila. Stoga je vrlo bitno da prije nego što netko odluči potražiti usluge privatnog detektiva, zna što će učiniti sa informacijama koje mu se dostave, bez obzira da li se radi o potvrdi ili negaciji sumnje.