PIA – Privatna Izvještajna Agencija specijalizirana je detektivska agencija za obavljanje poslova sa područja Business Intelligence, sigurnosnog konzaltinga, diskretnog nadzora osoba i imovine, te istraga vezanih uz povredu patenata i intelektualnog vlasništva.

Naši klijenti su tvrtke i fizičke osobe koje trebaju kvalitetnu i pravodobnu informaciju radi donošenja što kvalitetnijih poslovnih ili privatnih odluka.

Prilikom prikupljanja i analize podataka PIA – detektivska agencija surađuje sa vrsnim stručnjacima i specijalistima sa područja ekonomije, prava, marketinga, informatike, elektronike.