Cijene detektivskih usluga

Cijena detektivskog rada na terenu iznosi 200,00 kn/sat. Trošak korištenja vozila iznosi 3,00 kn/km.

Ukupna cijena detektivskog rada na terenu ovisi u klijentu i njegovoj procijeni koje je to kritično vrijeme koje privatni detektiv mora provesti na terenu.

Uz navedeni trošak obračunava se i eventualno nastali troškovi: cestarina, smještaj, državni biljezi, ostale pristojbe…

Cijene istraga i provjera te protuprislušnog pregleda prostorija utvrđuju se nakon procjene i analize slučaja.

Procjena i analiza slučaja vrši se na temelju informacija koje klijent dostavi privatnom detektivu.

Ukoliko privatni detektiv procijeni da postoji pravni interes te da postoje mogučnosti utvrđivanja novih okolnosti i činjenica, dostavit će klijentu ponudu sa specifikacijom usluga. Ukoliko klijent prihvati uvjete iz ponude, slijedi potpisivanje ugovora i punomoći te tada privatni detektiv počinje sa ugovorenim radom.

U gore navedene cijene detektivskih usluga nije uključen PDV.