Diskretan nadzor (pratnja)

Ako sumnjate da Vaši zaposlenici, članovi uprave, poslovni partneri ili na neki drugi način Vama bliske osobe postupaju suprotno ugovornim obvezama, Detektivska agencija PIA nudi Vam mogućnost diskretnih provjera.

Provjere uključuju:

  • diskretan nadzor osoba
  • diskretan nadzor vozila
  • diskretan nadzor poslovnih i privatnih prostora
  • diskretan nadzor komunikacija

*Privatni detektiv sve informacije prikuplja sukladno Zakonskim odredbama koje reguliraju rad privatnih detektiva i detektivskih agencija.

Za više informacija kontaktirajte nam putem upitnog obrasca ili nam se obratite na mail adresu pia@pia.com.hr.

Privatna Izvještajna Agencija pruža usluge profesionalnog i diskretnog nadzora osoba, vozila, prostora i komunikacije.
pia@pia.com.hr