Kontakt

PIA - Privatna Izvještajna Agencija

PIA Intelligence & Security d.o.o.

Vlaska 72a, 10000 Zagreb
HRVATSKA

E-mail: pia@pia.com.hr
Tel. +385 1 3777 100
Fax + 385 1 3777 200
Mob. +385 99 698 69 69

Facebook: https://www.facebook.com/pia.com.hr/

OIB: 17775465523
Račun: ADDIKO BANKA d.d. Zagreb HR5825000091101543238
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
MBS: 080960263 Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 Kn uplaćen je u cijelosti.
Direktor društva: Siniša Patačko

Lokacija

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Prigovor se može predati isključivo pisanom podneskom na adresu ureda (Vlaška 72 a, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom (pia@pia.com.hr).

Pisani prigovor, uz sadržaj i opis prigovara, mora obavezno sadržavati ime i prezime te točnu adresu osobe koja podnosi prigovor.

PIA se obvezuje odgovor na eventualnu pritužbu dostaviti u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora na adresu osobe koja je prigovor podnijela.

pia@pia.com.hr