Sigurnosni konzalting

Tvrtke usmjerene na rast i razvoj često zanemaruju sigurnosni aspekt. Nije pitanje hoće li se dogoditi štetan događaj, već kad će se desiti i kojih razmjera će biti posljedice.

PIA veliku pažnju polaže prevenciji, a za klijente vršimo sigurnosne prosudbe koje uključuju:

  • analiza postojećeg stanja sigurnosti,
  • procjena rizika,
  • utvrđivanje protokola postupanja u kriznim kao i u redovnim situacijama, (upravljanje rizikom),
  • uvođenje procedura prilikom definiranja i manipulacije poslovnim tajnama,
  • predlažemo i implementiramo mjere za povećanje stupnja sigurnosti.

Privatni detektiv sve informacije prikuplja sukladno Zakonskim odredbama koje reguliraju rad privatnih detektiva i detektivskih agencija.

Za više informacija kontaktirajte nam putem upitnog obrasca ili nam se obratite na mail adresu pia@pia.com.hr.

Privatna Izvještajna Agencija pruža rješenja za sve sigurnosne probleme i vrši sigurnosne procjene za maksimalno smanjenje rizika.
pia@pia.com.hr