Usluge

Provjere

Želite li prije sklapanja važnog ugovora utvrditi vjerodostojnost poslovnih podataka, dokumentacije, imovinskog stanja pravne ili fizičke osobe ili pak provjeriti istinitost navoda iz životopisa prilikom zapošljavanja novih djelatnika, Detektivska agencija PIA u mogućnosti je za naše klijente brzo i pouzdano utvrditi činjenično stanje.

Provjere uključuju:

 • provjera pravnih osoba (imovina, poslovanje, vlasnička struktura)
 • provjera fizičkih osoba (zaposlenje, stvarna adresa stanovanja, imovina)
 • provjera potencijalnih zaposlenika

Diskretan nadzor

Ukoliko sumnjate da Vaši zaposlenici, članovi uprave, poslovni partneri ili na neki drugi način Vama bliske osobe postupaju suprotno ugovornim obvezama, Detektivska agencija PIA nudi Vam mogućnost diskretnih provjera.

Provjere uključuju:

 • diskretan nadzor osoba
 • diskretan nadzor vozila
 • diskretan nadzor poslovnih i privatnih prostora
 • diskretan nadzor komunikacija

Istrage

Vrijeme u kojem živimo uvjetovano je brzim tehnološkim razvojem. Ono omogućuje pojavljivanje novih oblika počinjenja kaznenih djela ali i otvara nove mogućnosti razrješavanju istih kaznenih djela.

Svjesni takvog razvoja, mi u Detektivskoj agenciji permanentno pratimo nova tehnološka dostignuća kako bismo bili spremni odgovoriti na nove izazove.

Detektivska agencija PIA bilježi zapažene rezultate vezane uz istrage povreda intelektualnog vlasništva, neovlaštenog korištenja žiga te istrage vezane uz otuđenja imovine kao i otkrivanje anonimnih prijetnji i ucjena.

Područje istraga:

 • povrede intelektualnog vlasništva
 • povrede patenata
 • prijevara
 • krađa
 • ucjena
 • anonimnih prijetnji, ucjena (e-mail, telefon, mobitel, pisma)
 • prijevare pri osiguranju

Sigurnosni konzalting

Tvrtke usmjerene na rast i razvoj često zanemaruju sigurnosni aspekt. Nije pitanje da li će se desiti štetan događaj, već kad će se desiti i kojih razmjera će biti posljedice.
PIA veliku pažnju polaže prevenciji, a za klijente vršimo sigurnosne prosudbe koje uključuju:

 • analiza postojećeg stanja sigurnosti,
 • procjena rizika,
 • utvrđivanje protokola postupanja u kriznim kao i u redovnim situacijama, (upravljanje rizikom),
 • uvođenje procedura prilikom definiranja i manipulacije poslovnim tajnama,
 • predlažemo i implementiramo mjere za povećanje stupnja sigurnosti.

Business intelligence

U dinamičnom poslovnom okruženju neprestano smo prisiljeni donositi odluke. Da bismo donijeli ispravnu odluku potrebna nam je kvalitetna i pravodobna informacija. Mi klijentima osiguravamo tražene informacije radi donošenja što kvalitetnijih odluka. Naš izvještaj temelji se na podacima koji su rezultat diskretnih provjera poslovnih aktivnosti, identiteta tvrtki, odgovornih osoba ili pak službenih istraga vođenih radi prikupljanja dokaza.

pia@pia.com.hr