Zakonske odredbe

Zakonske odredbe koje reguliraju rad privatnih detektiva i detektivskih agencija

Usluge PIA – Privatne Izvještajne Agencije kao i djelatnosti privatnih detektiva regulirane su Zakonom o privatnim detektivima NN 24/09. Temeljem navedenih zakonskih akata privatni detektiv ima sljedeće ovlasti.

Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o:

 • nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose klevete, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu,
 • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
 • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
 • dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama,
 • uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
 • uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba,
 • činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,
 • kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,
 • kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,
 • povredama radnih obveza ili radne discipline.

Osim navedenog prikupljanja obavijesti i informacija, privatni detektiv može:

 • planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom,
 • obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.

Privatni detektiv ne smije obavljati poslove niti primjenjivati ovlasti koje su u nadležnosti policije, sigurnosnih službi ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i fotografskog snimanja na javnom mjestu.

Za više informacija o zakonskoj regulativi iz područja istražnih i zaštitarskih djelatnosti posjetiti web stranicu Hrvatske gospodarske komore.

Za sva dodatna pitanja i ugovaranje usluga Privatne Izvještajne Agencije obratite nam se na pia@pia.com.hr.

pia@pia.com.hr